Aktuality

«zpět

2. 2. 13 Asociace českého pokeru bilancuje rok 2012

Převzato z http://www.pokerczech.cz

 

Zprava předsedy AČP z Valné hromady 2012

Rok 2012 znamenal těžkou zkoušku pro poker v ČR. Hlavním úkolem AČP bylo zajistit fungování členských klubů, které v důsledku novely loterijního zákona byly fakticky vystaveny likvidaci a prosazovat myšlenku liberalizace online pokeru, tedy umožnění legálního vstupu zahraničních heren na český trh.

Nová legislativa, tedy novela loterijního zákona, platná od 1. ledna 2012, poker výrazně zasáhla. Pokud se budeme bavit o živé hře, byl poker od tohoto data kategorizován mezi sázkové a loterijní hry, které je možné hrát pouze pod kasinovou licencí. To je fakt, se kterým asociace dlouhodobě bojuje a nehodlá se mu podřídit. Zastáváme v této věci dlouhodobě zcela konzistentní názor, který je podložen skutečně značným množstvím analýz nezávislých odborníků, institucí a univerzit z celého světa, stejně jako konkrétními soudními rozhodnutími z jiných zemí, tedy že poker je dovednostní hra s převažujícím podílem dovednostní na výsledky v něm. Máme tedy za to, že pokerové turnaje pod zákonnou definici loterií za současného legislativního stavu nespadají a navíc nelze na tuto hru uplatnit ani další ustanovení Zákona, tak jak to činí některé finanční úřady. Z vlastní zkušenosti, tj. z konkrétních jednání s úředníky finančních úřadů musím konstatovat, že ani u nich není názor na uvedenou problematiku zdaleka jednotný. Rozhodnout v celé věci tak bude muset správní soud.

Velkým úspěchem AČP je, že kluby hrají dál, tou horší je že stále pouze ve křehkém statusu quo. Společně už téměř rok vzdorujeme nesmyslnému honu na čarodějnice, nesmyslnému kategorizování pokeru pod loterijní zákon.

Asociace 9. ledna 2012 uspořádala v Praze turnaj se startovným 1 Kč pod názvem „Poker není zločin", na který pozvala zástupce státního dozoru nad loteriemi. Kontrola turnaje byla ukončena rozhodnutím Finančního úřadu pro Prahu 1, ve kterém bylo konstatováno, že námitky AČP jsou důvodné a k uspořádání podobného turnaje není nutné povolení Ministerstva financí. Zanedlouho ovšem došlo ke kontrolám námi pořádaných turnajů v Přerově a Uničově, u kterých Finanční úřad v Olomouci naopak zkonstatoval, že jsme pořádali sázkovou hru bez povolení Ministerstva financí a udělil nám pokutu 40tis. Kč. Jak vidět, že i samotné finanční úřady došly ke dvěma protichůdným závěrům. Pokutu jsme uhradili a proti rozhodnutí podali správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Nyní čekáme na termín hlavního líčení, při kterém se bude posuzovat, zda turnaj v pokeru je dovednostní soutěž, nebo sázková hra při které rozhoduje pouze náhoda. Jelikož asociace dále pokračuje v pořádání pokerových turnajů, byly s ní do konce roku 2012 započaty další tři správní řízení a dokonce byla požádána o vyjádření k dané problematice Krajským ředitelstvím policie pro Středočeský kraj.
Věřme, že srpnový rozsudek v New Yorku, kde byl poker opět označen za hru dovednostní dokazuje, že se snad konečně blýská na lepší časy, a že existují lidé a soudci, kteří jsou schopni na věci nahlížet se zdravím rozumem. V ČR nás soudní bitva o poker zatím čeká. Vše jsme k ní v průběhu roku 2012 připravili a na jaře příštího roku nás na Krajském soudu v Ostravě čeká její první kolo.

Rok 2012 ukazuje, že vše co jsme předpovídali, se stalo skutečností. Policejní razie, vzájemné udávání, poker provozovaný lidmi, kteří jsou zvyklí jednat za hranou zákona, stagnace odvětví, útlum zájmu kasin o poker, to všechno jsou aspekty prohibice.

Sama kasina vnímají, že novelizací zákona byla otevřena pro poker pandořina skříňka. Kauce 20 mil. korun za každé nové hrací místo pokeru (dík licenčním podmínkám) totiž dopadá i na ně, stejně jako navýšení základního jmění na 100 mil. Kč z prokazatelně zdaněných peněz v ČR. To výrazně omezilo otevírání nových herních míst na poker s kasinovou licencí. To na co jsme poukazovali, že v menších městech nebude kde hrát, pokud zde nebudou kluby, je realitou. Navíc se ukazuje, že problém s podobou zákona bude mít i řada za stávajících subjektů. O to víc nás těší, že obrana klubů AČP je účinná.

Na podzim roku 2011 jsme se rovněž podíleli na kompromisním řešení v nově připravovaném zákoně o loteriích. Možná se ptáte proč toto kompromisní řešení? Bohužel není politická vůle u nás ani ve světě pro vytvoření samostatné zákonné normy o dovednostních hrách. Je nezbytné proto hledat kompromisní řešení ve státní regulaci, která zajistí klubům a live pokeru na širokém území ČR, tedy nejen v Praze existenci. Bohužel to před čím jsme varovali MF, tedy že nový zákon je v rámci legislativy EU ve vztahu k zahraničním online hernám diskriminační, evropská komise potvrdila a návrh nového zákona jen opsal okruh od MF k MF, kde jej bude nutné přepracovat. Ztratil se tak téměř rok, kdy o zákoně mohl už jednat Parlament.

AČP se na přepracovávání nového zákona již začala aktivně podílet a je velmi blízko dotáhnout liberalizaci online pokeru a umožnit vstup zahraničním pokerovým hernám legálně na český trh. Na Ministerstvu financí se jedná o znění nového zákona a dobrou zprávou je, že se jednání konečně účastní asociace i zahraniční operátoři poskytující služby v oblasti online pokeru. Věřme, že dojde k vytvoření konečně smysluplné právní normy (dosavadní jednání na MF tomu nasvědčují) a nedojde k obstrukcím v rámci legislativního procesu v parlamentu, aby zákon mohl začít platit v co nejbližším termínu, nejlépe od ledna příštího roku. Stávající stav, kdy hráči ani společnosti poskytující služby na tomto segmentu trhu nemají oporu v českém zákoně a stát dík nesmyslným zákonným restrikcím přichází na daních o výrazné částky, nikomu nevyhovuje a je dlouhodobě neudržitelný.

 

 

Rok 2012 přehled událostí:

PRAHA

9. ledna 2012 - Protestní turnaj poker není zločin v klubu SHOW-DOWN na Vinohradech

12. ledna 2012 podala AČP prostřednictvím svého právního zastoupení námitky proti kontrole a finanční úřad

5. března 2012 Finanční úřad pro Prahu 1 rozhodl, že § 2 písm. m), který definuje typ této loterie, neukládá provozovateli povinnost předložit povolení MF.

OLOMOUC

19. ledna 2012 kontrola v klubu LEON v Přerově

2. února 2012 kontrola v klubu SPECTRA v Uničově

Duben 2012 - zahájení správního řízení

3. května 2012 - ústní projednání na FÚ Olomouc předložení dalších důkazů

29. května 2012 rozhodnutí o udělení pokuty 40.000 Kč za porušení § 1 odst. 2 lot. zákona.

30. května 2012 odvolání proti rozhodnutí a pokutě k Finančnímu ředitelství v Ostravě

20. srpna 2012 FŘ odvolání zamítá a potvrzuje rozhodnutí FÚ Olomouc

2. října 2012 podáváme proti tomuto rozhodnutí FŘ Ostrava správní žalobu k Ostravskému Krajskému soudu

Konec listopadu 2012 jsme soudem dotazováni, zda budeme souhlasit s rozhodnutím soudu bez nařízení řízení. Na to odpovídáme, že na projednání před soudem trváme.

LANŠKROUN

12. června 2012 byla provedena kontrola v klubu Tennesí Budwarka v Lanškrouně

Až ke konci října 2012 bylo zahájeno správní řízení, ke kterému jsme 8. listopadu 2012 podali své připomínky.

DOMINO BULLETS Příbram a Jitřenka Kolín - kontroly v listopadu

28. listopadu 2012 - jsme dotazováni Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje odd. hospodářské kriminality. Na dotazy odpovídáme 13. prosince 2012

30. listopadu 2012 - zaslán dopis náměstkovi MF Ing. Tomáši Zídkovi

10. prosince 2012 jednání na odboru 34 státní dozor nad loteriemi

 

Dovolte vyjádřit, že naše práce má výsledky. Vzhledem k počtu řízení jsme v obraně klubové pokeru úspěšní. Nutno rovněž poznamenat že většina řízení je vedena na základě udání, dík kterým musí FÚ jednat.

Bohužel se ukazuje to, o čem jsme mluvili již se zástupci klubů na setkání v úvodu roku 2012. Jde o proces zdlouhavý a finančně náročný. Na studiích, překladech, právních službách a dalších služba související s řešením situace, jsme od podzimu roku 2011 vydali téměř milion korun. Doufejme, že je blízko doba, kdy tyto škody se státem zúčtujeme.

Na úplný závěr mi dovolte malé zamyšlení. Vzhledem k legislativě, která od 1. ledna 2012 řádí poker mezi hazardní hry, sledujeme jistou stagnaci oboru danou tím, že boom našeho odvětví byl mimo jiné dán faktem, že hráči vnímali poker jako dovednostní hru s jiným, unikátním postavením, oproti hazardním kasinovým hrám, ve kterých rozhoduje náhoda. Po celé zemi existovali přirozené komunity napojené na klubové prostředí, kde se věnovali pokeru jako svému koníčku bez nutné přítomnosti hazardních her, jako je např. rulety či automatů. Zákonná úprava, která dle výkladu Ministerstva financí ukládá povinnost pro hraní pokeru vlastnit loterijní licenci a devalvuje poker v očích veřejnosti mezi ostatní hazard a řada hráčů ztratila o „oficiální" poker zájem. Řada jiných si prostě neobhájí před blízkými, že to čemu se chtějí věnovat a v čem chtějí být dobří, je dík nesmyslné právní normě společensky podobně pokřivené, jako propadnout hracím automatům. Poker jednoduše zařazením mezi hazard ztratil jistou společenskou prestiž a pro jisté kruhy se stal záležitostí prakticky neslušnou. Ministerstvo financí jednoduše říká: Kdo hraje karty, je lump a to škodí pokeru víc než krize. Poker potřebuje nové hráče, aby se rozvíjel. Bohužel se obávám, že „prohibice" na hru mimo kasina, příliv nových hráčů zastavila. Málokdo totiž s pokerem začne tak, že si půjde rovnou sednout k pokerovému stolu do kasina. Naopak dokud se mohli hráči bez obav seznamovat s naší hrou v komunitě podobně zapálených hráčů v klubu, při střízlivém startovném do turnajů v řádu několika stokorun, byl zajištěn přirozený růst hráčů, který si nejprve hru osvojil, naučil se jí a postupně přecházel na vyšší startovné a turnaje většího rozsahu, hrané téměř výlučně v kasinech. Situace se navíc v roce 2013 může zhoršit o to víc. Finančně naddimenzované požadavky na kauce a základní jmění nutné k provozování pokeru jako kasinové hry, budou s velkou pravděpodobnosti ekonomicky neudržitelné i pro řadu kasin. Bohužel se tak zřejmě dočkáme dalšího omezování herních míst.

 

Plán na rok 2013:

1. Prokázat u nezávislého soudu že poker je dovednostní hra. Aktivně bránit kluby a hráče před útoky státního dozoru

2. Aktivně pracovat na novém loterijním zákoně, především na paragrafech, které liberalizují trh pro zahraniční operátory. Udělat maximum pro to, aby zákon prošel legislativním procesem bez poškozujících zásahů a začal platit od roku 2014

3. Zasazovat se o změnu politického klimatu k nové právní normě o dovednostních hrách. Diskutovat s kompetentními lidmi a politiky o její případné podobě.

4. Příprava celostátních klubových soutěží, které bychom rádi spolu s novou legislativou spustili od roku 2014

5. Zabezpečit další rozvoj pokeru jako odvětví

TOPlist
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort