Aktuality

«zpět

24. 6. 12 Změna pravidel

Od 1.července u nás začnou platit pro nás nová pravidla. Je to světový standart, který zažijete ve většině kasín, ale hlavně na WSOP, WPT apod. Pozorně přečtěte...

Komu se nechce tento formát. Zde je word soubor.

Všeobecné koncepty


1) Turnajový ředitel / Floorman
Úkolem floormana je řešit sporné situace, řídit turnaj a konat rozhodnutí v zájmu co nejvyšší korektnosti hry. V neobvyklých situacích může floorman rozhodnout tak, že pro udržení korektní a férové hry převýší jeho rozhodnutí některé z technických pravidel. Rozhodnutí floormana je vždy konečné.


2) Oficiální jazyk
V US je dovoleno u stolu používat pouze anglický jazyk. Jako oficiální jazyk se používá angličtina i v mezinárodních turnajích spolu s domácím/úředním jazykem. V ČR se tedy během turnajů používá český a anglický jazyk.


3) Oficiální termíny turnajového pokeru
Oficiální termíny jsou jednoduchá, nezaměnitelná a časem prověřená prohlášení jako: bet (sázka), raise (navýšení), call (dorovnání), fold (zahození), check (zdržení se sázky), all-in (všechny žetony do hry), pot (pouze v pot limitních hrách, znamená sázku ve výši potu) a complete (dorovnat například z malého blindu). Regionální zavedené termíny do tohoto výčtu patří také. V případě použití nestandardních termínů hráč riskuje, že jeho akce bude vyhodnocena jinak, než původně zamýšlel. Zodpovědností všech hráčů je vyjadřovat své záměry zcela jasně. Související pravidla jsou #36 a #44.


4) Komunikace pomocí elektronických zařízení
Hráči u stolu nesmí telefonovat. Ohledně dalšího používání elektronických zařízení vždy platí pravidla konkrétního kasina nebo poker roomu.
Usazování hráčů; rozpouštění a balancování stolů.


5) Náhodný a správný seating
Místa v turnajích a satelitech budou přidělena náhodně. Hráč, který se v turnaji posadil na špatné místo (avšak se správným stackem) bude přesunut na místo správné a jeho stack bude přesunut spolu s ním.


6) Zvláštní potřeby
Hráčům, kteří potřebují speciální způsob usazení (například ti, kteří mají nějaký handicap), bude vyhověno za předpokladu, že je to možné.


7) Rozpouštění stolů
Hráči opouštějící rozpadající se stůl jsou zodpovědní za kontrolu a správnost své nové pozice. Po zasednutí na nový stůl se mohou ocitnout na malém blindu, velkém blindu i na buttonu (a samozřejmě na dalších pozicích). Nemohou však být posazeni mezi malý blind a button.


8) Balancování/vyrovnávání stolů
A: U takzvaných flop games (pokerová hra, která zahrnuje společné karty a 3 karty vykládané na flop) a u mixed games je vždy přesunut hráč, který měl jít další handu na velký blind. Tento hrát je na novém stole přesunut na nejhorší možnou pozici, i za předpokladu, že usedne rovnou na velký blind. Nejhorší možná pozice však nikdy není místo na small blindu. Ve studových eventech jsou hráči přesouvání dle pozice. Hra je vždy zastavena na každém stole, kde chybí 3 a více hráčů.
B: Pokud se v mixed game (například HORSE) hra změní z Holdemu na Stud, tak se button přesune na místo, kde by byl v případe pokračování Holdemu. Zmrazený button na tomto místě zůstane po celé kolo Studu. Pokud by v toto chvíli mělo dojít k přesazení hráče, bude přesazen ten hráč, který by v daný moment v případě Holdemu seděl na velkém blindu.


9) Počet hráčů na finálovém stole
U flop games se finálový stůl skládá z 10 hráčů. Pokud turnaj probíhá 6-handed, finálový stůl se bude skládat ze 7 hráčů. U Studových her je na finálovém stole 9 hráčů. V eventu, který je pořádaný jako 7-handed (například 2-7 draw lowball) se finálový stůl skládá z 8 hráčů. Každé kasino si však může tyto podmínky upravit, takže u Holdemu je často na finálovém stole k vidění pouze 8-9 hráčů.
Poty / Showdown


10) Deklarace výherní kombinace
Karty mluví za sebe. Verbální prohlášení hráče o jeho kombinaci není závazné. Pokud by však hráč úmyslně lhal o své kombinaci, může být penalizován.


11) Otočení karet při all-inu
Všechny zúčastněné karty musí být bez zdržování otočeny ve chvíli, kdy jsou hráči all-in a všechny sázky již byly uzavřeny.


12) Pořadí v showdownu
V showdownu, kde není žádný ze soupeřů all-in, ukazuje karty vždy ten hráč, který provedl poslední agresivní akci. Pokud během posledního kola sázek k žádné akci nedošlo, jako první ukazuje hráč po levici buttonu a následně další hráči po směru hodinových ručiček. Ve hře Stud jako první ukazuje hráč s nejvyšším boardem, v Razzu naopak hráč s nejnižším boardem.


13) Hráč v showdownu hraje board
Pokud hraje v showdownu hráč board a chce získat část potu, musí otočit své karty.


14) Žádost na odhalení karet
Toto pravidlo existuje především pro udržení integrity a férovosti hry. Karty může na žádost otočit/odhalit pouze turnajový ředitel/floorman v případě podezření z koluze či jiné podvodné hry. Toto pravidlo by rozhodně nemělo být zneužíváno. Hráč, který v showdownu mucknul/zahodil své karty, ztrácí jakékoli právo na shlédnutí soupeřových karet.


15) Chybné určení/sebrání výherní kombinace
Dealer nemůže sebrat/mucknout hráči karty, které byly otočeny a byly zcela jasně vítěznou kombinací. Hráči jsou žádáni o asistenci při vyhodnocování kombinace v případě, že by mělo dojít k chybě dealera.


16) Lichý žeton
Lichý žeton vždy obdrží hráč sedící na horší pozici, což se určuje dle směru hodinových ručiček od buttonu. V případě split potu (například během chip race) platí stejné pravidlo. V hrách typu Stud náleží lichý žeton hráči, který má kartu nejvyšší barvy.


17) Vedlejší poty
Každý z vedlejších potů (side pots) bude oddělen zvlášť.


18) Sporné handy
Právo na námitky/diskusi o sporné handě končí v momentu, kdy začíná handa nová. Více v pravidlu #19.
Obecné postupy


19) Nové limity
Ve chvíli, kdy vyprší čas současného levelu a floorman ohlásí level nový, tato změna se týká až handy následující. Každá handa začíná mícháním balíčku (riffle). Pokud je používána automatická míchačka, nová handa začíná stiskem zeleného tlačítka.


20) Chip race
Chip race znamená odebrání žetonů nejnižší hodnoty ze hry. Hráč může obdržet pouze jeden žeton. Chip race začíná vždy od pozice číslo jedna. Hráč nemůže být v rámci chip race vyřazen z turnaje: hráč, který ztratí poslední žeton během chip race obdrží jeden žeton následující nejnižší hodnoty a pokračuje ve hře. Hráči mohou na chip race dohlížet.


21) Stack musí být viditelný a spočitatelný
Hráči mají nárok, aby jim bylo umožněno odhadnout velikost stacku svých oponentů, tudíž je doporučeno držet žetony v počitatelných sloupcích. Doporučují se sloupce po 10 nebo 20 žetonech. Každý hráč musí držet žetony nejvyšší hodnoty na viditelném místě a to způsobem, aby byly dobře rozeznatelné za všech okolností. Hodnotu a počet žetonů ve hře kontroluje floorman, který vždy oznamuje probíhající chip race.


22) Výměna balíčku karet
Balíček karet (deck) se mění na pokyn dealera, podle dosaženého levelu a nebo dle dalších pravidel kasina. Hráči nemohou požadovat výměnu decku.


23) Re-buys
Pokud chce hráč učinit re-buy, nesmí zameškat jedinou handu. Jestliže hráč nahlásí před novou handou re-buy, hry se účastní, jeho žetony jsou ve hře a je povinen re-buy uskutečnit.


24) Time pro hráče
Jestliže hráč dlouho přemýšlí a je na něj zavolán time, tento hráč obdrží maximálně jednu minutu na své rozhodnutí. Pokud hráč nezareaguje před vypršením času, nastane 10 sekundové odpočítávání, po kterém je handa prohlášena za mrtvou (hand is dead). Pokud hráč neprovede rozhodnutí před tímto prohlášením, jeho handa je mrtvá.


25) Dotáčení boardu (rabbit hunting)
Dotáčení boardu není povoleno. Dotáčení boardu znamená odhalení karet, které by byly vyloženy v případě neukončení handy.
Přítomnost hráčů / Zodpovědnost za karty


26) Každý na svém místě
Aby se hráč mohl účastnit hry, musí sedět na svém místě do okamžiku, než dealer rozdá ostatním hráčům poslední karty. V opačném případě je jeho ruka prohlášena za mrtvou. Hráč musí být na svém místě i pro vykonání jakékoli akce či pro zahlášení time na protihráče.


27) Probíhající akce
Pokud je hráč ve hře, musí zůstat u svého stolu.
Button / Blindy


28) Zmrazený button
V turnaji bude používán zmrazený button (dead button). To znamená, že button může být umístěn před židli, na které nesedí žádný hráč.


29) Vyhýbaní se blindům
Pokud se bude hráč během rozpouštění či přesazování na jiný stůl záměrně vyhýbat blindům, obdrží penalizaci.


30) Button během Heads-Upu
V heads-upu je malý blind vždy na buttonu, jako první se vyjadřuje před flopem a jako druhý na všech ostatních streetách. Poslední karta je vždy rozdána buttonu. Na začátku heads-upu platí pravidlo, že žádný z hráčů nemůže být na velkém blindu dvakrát v řadě.


Pravidla během rozdávání
31) Misdeal
K misdealu dochází v případě, kdy je jedna z prvních dvou rozdaných karet odhalena, jsou během rozdávání odhaleny dvě a více karet, první karta je rozdána na špatnou pozici, karty jsou rozdány na pozici, která karty neměla obdržet a nebo jeden z hráčů karty neobdrží. Hráč na buttonu může obdržet dvě karty po sobě. Jestliže však následně dojde k podstatné akci, k misdealu nedochází a handa pokračuje.


32) Podstatná akce (substantial action)
Podstatná akce je definována jako: A) dvě zahrání v řadě, přičemž alespoň jedno z nich musí obsahovat vložení žetonů do potu (tedy jakékoli dvě akce, kromě dvou foldů nebo dvou checků), NEBO B) jakákoli kombinace tří zahráních v řadě (check, bet, raise, call, fold).


33) Čtyři karty na flopu
Pokud se na flopu objeví 4 karty (namísto 3), dealer musí otočit všechny karty lícem dolů. V tu chvíli je zavolán floorman a náhodně jednu z nich vybere. Tato karta bude použitá jako spálená karta a ze zbývajících 3 karet se stane flop.


Hra: Sázky a navyšování
34) Slovní prohlášení / Akce ve správném pořadí
Hráči musí jednat ve chvíli, kdy jsou na řadě. Slovní prohlášení akce je závazné. Žetony umístěné do potu musí zůstat v potu.


35) Zahrání mimo pořadí
Pokud hráč provede svou akci mimo pořadí, tato akce je platná v případě, pokud před ním nedojde ke změně akce některým z hráčů. Check, call nebo fold neznamená změnu akce. Jestliže se akce změní, sázka hráče, jenž zahrál mimo pořadí, není závazná a je mu navrácena. Ten pak má možnost provést všechny druhy akce: call, raise a fold. V případe zahození karet mimo pořadí již tento krok nejde vrátit.


36) Způsoby navyšování
V no-limitních a pot-limitních hrách musí být navýšení provedeno třemi způsoby: 1) umístěním celé částky do potu jedním pohybem, 2) slovním nahlášení částky před umístěním žetonů do potu, 3) slovním prohlášení "raise" před umístěním částky do potu a následným posunutí zamýšlené částky do potu jedním pohybem. Hráč je zodpovědný, aby jím zamýšlená akce byla vždy jasná.


37) Navyšování
Navýšení (raise) musí být minimálně ve stejné výši, jako předchozí sázka či navýšení v aktuálním kole. Pokud hráč navýší alespoň 50% a více předchozí sázky (zároveň však méně než je minimální raise), musí učinit minimální raise. V no-limitních a pot-limitních hráč musí být sázka all-in alespoň ve výši minimálního raisu, jinak původní sázející hráč nemá další možnost znovu navyšovat.


38) Použití žetonu vysoké hodnoty při sázkách
Pokud hráč stojí proti sázce či dorovnává velký blind a do potu hodí jeden žeton vysoké hodnoty, je tato akce vždy brána jako call (pokud dopředu nenahlásí raise). Aby hráč mohl navýšit jedním žetonem, musí tak zahlásit do chvíle, než se žeton dotkne povrchu stolu. Pokud není sdělena částka, raise se rovná hodnotě použitého žetonu. V případě sázky pomocí tohoto žetonu (bez nahlášení částky) se sázka rovná hodnotě použitého žetonu.


39) Sázení několika žetony
Jestliže hráč čelí sázce a použije více žetonů stejné hodnoty (bez nahlášení akce raise), je to vždy call, pokud odstranění jednoho žetonu zanechá částku nižší, než jaká je potřeba na call. Příklad: Hráč A raisne před flopem na blindech 200/400 částkou 1.200 (tedy navýšení o 800), hráč B bez slovního oznámení vloží do potu dva žetony, každý v hodnotě 1.000. V tomto případě se jedná pouze o call, neboť odstranění jednoho 1.000 žetonu by zanechalo sumu nižší, než je původní sázka 1.200. V případě použití žetonů různé hodnoty se používá pravidlo 50% dle bodu #37.


40) Povolený počet navýšení
V no-limitních a pot-limitních hrách neexistuje horní hranice pro maximální počet navýšení. V limitních eventech však hranice existuje a to včetně situace, kdy se jedná o heads-up. Aplikují se vždy pravidla konkrétního kasina. Při posledních 2 hráčích v limitním turnaji se maximální počet navýšení ruší.


41) Akceptovaná akce
Poker je hra, během níž je nutné neustále dávat pozor a být ve střehu. Dorovnávající hráč je zodpovědný určit správnou výši soupeřovy sázky před tím než dorovná, nehledě na to, co oznámí dealer nebo protihráč. Pokud si hráč vyžádá přesný počet žetonů, tuto informaci od dealera/soupeře obdrží a následně sdělenou sumu vloží do potu, předpokládá se, že akceptuje a hodlá provést tuto akci. V ten moment je povinen dorovnat správnou výši sázky/all-inu i v případě, že by se lišila od původní obdržené informace. V případě vzniku sporu může dojít na pravidlo #1.


42) Výše potu a sázek v pot-limitních hrách
Hráči mají narok na informaci ohledně výše potu pouze v pot-limitních hrách. Dealer nepočítá pot v limitních a no-limitních hrách. Prohlášení "sázím pot" není v no-limitní hře platná sázka, nicméně hráče zavazuje sázku jako takovou provést.


43) String bet/raise
Je povinností dealera zahlásit string bet, případně string raise. String bet znamená akci, při níž hráč neoznámil výši sázky, nevložil žetony do potu jedním pohybem a vkládá je do potu postupně.


44) Nestandardní a nejasné sázky
Pokud hráč použije neoficiální termín pro sázku, činí tak na vlastní riziko. Takové prohlášení pak může znamenat jinou akci, než jakou hráč zamýšlel. Jestliže ohlášená sázka může mít několik významů, bude vždy interpretována jako ta s nižší hodnotou. Příklad: "Sázím pět" - ve chvíli, kdy není jasné, zda "pět" znamená 500 či 5.000, sázka platí jako 500. Více v pravidlech #3 a #36.


45) Nestandardní fold
Hráč by neměl před posledním kolem sázek zahazovat karty po checku soupeře a rozhodně nesmí zahazovat, než na něj dojde řada. Obojí je ovšem závazný fold a hráč může být penalizován.


46) Podmíněné vyjadřování
Podmíněné výroky týkající se budoucí akce jsou nestandardní a vysoce se nedoporučují. Mohou být brány jako zavazující akce a navíc mohou být předmětem udělení penalizace od turnajového ředitele. Příklad: "Jestli vsadíš, tak navýším".


Hra: Ostatní
47) Přenos žetonů
Hráč musí žetony přenášet takovým způsobem, aby během přenosu nezmizeli z dohledu. Pokud toto pravidlo poruší, žetony mu budou zabaveny a může být diskvalifikován. Zabavené žetony jsou následně odstraněny ze hry.


48) Omylem sebrané/ztracené karty
Hráč je povinen si neustále chránit své karty. Pokud mu dealer omylem karty sebere, případně jeho handa je z technických důvodů prohlášena za mrtvou, hráč nemá žádný nárok na vrácení vložených žetonů do potu. Pokud však hráč vsadí/navýší a jeho sázka není dorovnána, tyto žetony se mu vrací.


49) Mrtvé karty ve Studu
Ve hře stud platí, že pokud hráč sebere karty otočené lícem (ve chvíli, kdy čelí akci), jeho ruka je mrtvá.

Etiketa / Penalizace
50) Penalizace a diskvalifikace
Penalizace může být udělena v případě, že: hráč odhalí své karty zatímco probíhá akce, shodí svou kartu/karty ze stolu, poruší pravidlo "jeden hráč = jedny karty" a nebo dojde k podobnému incidentu. Penalizace bude udělena v případě, že: přistižení při soft play, dojde k rušivému chování či v případě podvodu. Penalizace, které uděluje turnajový ředitel/floorman zahrnují slovní varování, sit out od stolu a diskvalifikaci. Sit out může být udělen na jednu handu až na několik orbitů. Během sit outu se hráč musí zdržet mimo stůl, avšak karty mu budou rozdávány a stejně tak bude postovat blindy. V případě diskvalifikace budou hráči odebrány žetony.
51) Zákaz nápovědy, poskytování rad, pravidlo "jeden hráč = jedny karty"
Každý je povinen chránit ostatní hráče během turnaje po celou dobu jeho průběhu. Hráč, ať se hand účastní či nikoli, nesmí:
1. Hlásit zahozené karty či ty, které jsou stále ve hře
2. Jakkoliv radit či kritizovat cizí hru
3. Zkoušet uhodnout karty, které ještě nebyly jejich držitelem otočeny
Platí pravidlo "jeden hráč = jedny karty".


52) Odhalení/odkrytí karet
Hráč, který odhalí své karty (zatímco je stále ve hře) může obdržet penalizaci, ale jeho handa není mrtvá. Penalizace začíná po dokončení handy. V případě odhalení karet je hráč zbaven jakékoli agresivní akce, což znamená, že jeho možnosti jsou pouze check a nebo call.


53) Morální hra
Poker je individuální hra. Za soft play (takzvaná přátelská hra) hráč obdrží penalizaci, která může přijít v podobě zabavení žetonů a v některých případech může dojít k diskvalifikaci. Chip dumping (záměrné přenechání žetonů) a jiné formy koluze vždy vyústí v diskvalifikaci.


54) Porušení etikety
Opakované porušování pokerové etikety bude znamenat penalizaci hráče. Jako příklad může posloužit zbytečné dotýkaní se žetonů/karet ostatních hráčů, zdržování hry, opakované zahrání mimo pořadí či nepatřičný slovní projev.

TOPlist
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort