Něco o pokeru

«zpět

1. 4. 10 Co je side pot?

Side pot je vedlejší bank, který se oddělí od banku hlavního (main pot) ve chvíli, kdy je některý z hráčů all-in (vsadil již všechny své žetony) a minimálně ještě další dva hráči s více žetony v partii pokračují sázením, každý z nich tedy do banku vsadí více žetonů než právě onen hráč, který je all-in. Od tohoto se také odvíjí velikost side potu, do kterého jdou jen a pouze ty žetony, které převyšují soupeřův all-in, ostatní žetony zůstávají v banku hlavním.
Postup při vyhodnocování, kdo jakou část banku vyhrává, je následující. Obecně platí, že hráč bojuje pouze o ten bank, do kterého vložil žetony (peníze). Pokud vyhrál hráč, který vsadil nižší počet žetonů, vyhrává pouze sumu, kterou vsadil doplněnou o dorovnávající sázky protihráčů. Zbývající žetony, které jsou v banku vedlejším získává hráč, který měl druhou nejlepší kombinaci (a tedy nejlepší kombinaci z hráčů, kteří svými sázkami převýšili soupeřův all-in). Při více hráčích, kterým v průběhu partie došli žetony a v partii se i nadále sázelo, je situace totožná, pouze vzniká více vedlejších banků.
Příklady s různými počty hráčů
(příklady si ukážeme na partii cash game v no-limit texas hold´em $0.50/$1.00, ve výpočtu velikosti banku zanedbáváme velikost povinných sázek)
Tři hráči
Hráč A má $50 a karty K♥K♣
Hráč B má $100 a karty 10♣10♦
Hráč C má $100 a karty A♠J♠
Hráč A navýší před flopem na $4 a je dorovnán pouze hráči B a C (v banku je tedy $12). Na flop přijde 3♠6♠6♥ a hráč A vsází $10, oba soupeři dorovnají (v banku je po flopu $42). Na turnu se objeví 10♥. Hráč A vsadí $36 a je all-in a oba soupeři opět dorovnají (v banku je po turnu $150). Ukáže se river K♠ a hráč B vsází zbytek svých žetonů tj. $50 a hráč C dorovnává.
V tuto chvíli žetony, které vsadili hráč B a C po tom, co již byl hráč A v all-inu, přesouvají a vytváří vedlejší bank o velikosti $100, hlavní bank zůstává o velikosti $150 a zatímco hráč A může hrát jen o hlavní bank, jelikož pouze do něj přispěl svými sázkami, tak oba soupeři mohou hrát o oba banky.
Hráč A sestavil pomocí svých karet Full House (KKK66), Hráč B drží také Full House (TTT66) a Hráč C drží A-high flush (AKJ63s). Hráč A tedy drží nejsilnější kombinaci (drží silnější full house než hráč B), ale jelikož může hrát jen o hlavní bank, tak jeho výhra bude činit pouze $150. O zbylých $100 se popere hráč B a C a protože full house poráží flush, tak celý vedleší bank poputuje k hráči B.
Souhrn
Hráč A - $150
Hráč B - $100
Čtyři hráči
Hráč A má $50 a karty A♣A♦
Hráč B má $100 a karty K♥K♠
Hráč C má $150 a karty Q♦Q♥
Hráč D má $150 a karty K♦K♣
Hráč A jde all-in před flopem $50, hráč B jde také all-in $100, hráč C se rozhodne jít také all-in $150 a hráč D dorovná hráč C $150 (celkem tedy v banku bude $450).
V tomto šíleném scénáři bude rozdělení banků následující:
• Hlavní bank bude mít velikost 4x $50 = $200 a hrát o něj mohou všichni 4 hráči.
• Vedlejší bank 1 bude tvořen $50 (tolik, o kolik hráč B vsadil více než hráč A = all-in hráče B $100 - $50 v hlavním banku) + 2x $50 (pokrytí sázky od hráče C a D) = $150 a hrát o něj bude hráč B, C a D.
• Vedlejší bank 2 bude tvořen $50 (tolik, o kolik hráč C vsadil více než hráč B = all-in hráče C $150 - $50 ve vedlejším banku 1 - $50 v hlavním banku) + $50 (pokrytí sázky od hráče D) = $100 a hrát o něj budou jen hráči C a D.
Řekněme, že na stůl přijdou tyto karty 2♠ 2♣ 2♥ 2♦ 10♠, které dají nejsilnější kombinaci hráči A (čtveřice + A kicker), druhou nejsilnější kombinaci budou mít hráči B a D (čtveřice + K kicker) a nejhorší kombinaci bude mít hráč C (čtveřice + Q kicker).
Hráč A tedy získá hlavní bank o velikosti $200 (poráží všechny soupeře), o vedlejší bank 1 se podělí heáč B a D (mají stejnou kombinaci a porážejí hráče C), každý tedy získá $75 a vedlejší bank 2 vyhraje hráč D (poráží hráče C), tedy $100 (hráč D tedy celkem získá z banku $175).
Souhrn
Hráč A - $200
Hráč D - $175
Hráč B - $75
Dělení banku v Hi/Lo hrách
V Hi/Lo hrách, neboli v takových variantách pokeru, kde se hraje také na nízké kombinace, se způsob dělení banku na side poty nijak neliší, hlavní rozdíl je tu ten, že výsledné banky (jak hlavní bank, tak vedlejší banky) se mohou ještě dělit na poloviny či dokonce čtvrtiny a to právě díky možnostem výskytu nízké kombinace, takže celá situace je jen o něco náročnější na počítání. Uvedeme si jen jeden jednodušší příklad pro objasnění situace.
Příklad Omaha Hi/Lo
(příklad si ukážeme na partii cash game v pot-limit omaha hi/lo $0.50/$1.00, ve výpočtu velikosti banku zanedbáváme velikost povinných sázek)
Hráč A má $100 a karty Q♥Q♣9♥9♠
Hráč B má $100 a karty A♣10♦2♥K♦
Hráč C má $50 a karty A♦J♠2♦J♥
Hráč A navýší na $3 a oba soupeři dorovnají (v banku je $9). Na flop přijde 3♦6♦10♥. Hráč A vsadí $9 a oba hráči znovu dorovnají (v banku je nyní $36). Na turn dojde Q♠a hráč A vsadí $25, hráč B dorovná a hráč C jde all-in $38, oba soupeři dorovnají (bank má velikost $150). Na river dorazí 5♠a hráč A jde all-in $50, hráč B dorovnává (bank má celkovou velikost $250). Hlavní bank = $150 (utkají se hráči A, B a C), vedlejší bank = $100 (utkají se hráč A a B)
Hráč A drží trojici QQQT6 pro vysokou kombinaci a nízkou nemá, Hráč B drží pár TTAQ6 pro vysokou a pro nízkou 6532A a Hráč C drží pro vysokou kombinaci pár JJQT6 a pro nízkou 6532A. Takže nejlepší vysokou kombinaci drží hráč A a nejlepší nízkou shodně hráč B a C.
Jednu polovinu hlavního banku tedy získá hráč A za vysokou kombinaci = $75 a druhou polovinu si rozdělí hráči B a C za nízkou kombinaci = každý $37.5. A vedlejší bank si napůl rozdělí hráč A (vysoká) a B (nízká) = každý $50.
Souhrn
Hráč A - $125
Hráč B - $87.5
Hráč C - $37.5
Závěrem
Závěrem si zopakujeme obecnou připomínku - od každého hráče můžu vyhrát jen tolik, kolik já sám mám. Co se týče určování, který bank je hlavní a který vedlejší, opět tu je jednoduché pravidlo - hlavní bank je ten, ve kterém má žetony nejvíce hráčů. Pokud hrajete poker přes internet, pak se rozdělováním banku nemusíte trápit, vše za vás provede software herny, pokud ale pořádáte domácí turnaj, poté byste se již v rozdělování banku měli orientovat více než dobře.

TOPlist