Něco o pokeru

«zpět

24. 3. 10 Matematika, statistika a pravděpodobnost

 

Poker je především hra o správě peněz. Pokud chceme naše peněžní prostředky v této hře dobře spravovat, musíme být schopni také správně vyhodnotit míry rizik při sázení resp. investování těchto našich peněz ve hře. Úplně základním vodítkem pro naše herní investiční rozhodování by měla být alespoň elementární znalost pravděpodobnostních principů, které je možné v pokerové hře uplatnit. Toto okénko do problematiky základních pojmů jako jsou ODDS, HAND ODDS a POT ODDS nechť je pouze úvodem k dalším materiálům, v nichž se budeme pokoušet přibližovat svět pokerových kalkulací i v budoucnu.

Vysvětlení termínů ODDS a PROBABILITIES

Slova ODDS a PROBABILITY jsou v angličtině dva různé výrazy pro pravděpodobnosti. Jestliže tedy uvidíme v nějakém pokerovém údaji například zápisy 16:1 resp. 5,88 %, bude to nejspíše v souvislosti s udáním výše pravděpodobnosti nějakého jevu. Konkrétně tato čísla udávají pravděpodobnosti, týkající se toho, zda hráč dostane do ruky jakýkoliv pár zavřených karet (pocket pair). PROBABILITY udává pravděpodobnost, kolikrát se tato událost stane - v našem případě se to přihodí jednou za 17 rozdání, čili pravděpodobnost vyjádřená v procentech je 1/17 x 100, což je po zaokrouhlení právě 5,88 %. ODDS je naopak vyjádřením, kolikrát se tato událost nestane - v našem případě se tato událost ze 17 možností nestane 16x a stane 1x. Tato pravděpodobnost se tedy udává ve formě zápisu 16:1.

Co je to OUTS

Anglický termín OUTS je používán pro počet karet, které mohou pomoci zlepšit karetní kombinaci. Uveďme několik triviálních příkladů výpočtu OUTS.

Jestliže bude mít hráč v ruce sestavu A ?, K ? a na flop přijdou karty 5 ?, 9 ?, 2 ?, potom zbývá ještě 9 karet stejné barvy, které mohou hráčovi pomoci zkompletovat FLUSH. Číslo devět je právě počet OUTS.

Pokud bude mít hráč kombinaci dva páry, může se mu zlepšit na sestavu FULL HOUSE jednou ze čtyř karet - hráč má tedy čtyři OUTS. Například: máme v ruce sestavu Q ?, K ? a na flopu je kombinace 5 ?, K ?, Q ?. Potom čtyři karty tvořící čtyři OUTS jsou dva králové a dvě dámy zbylých barev.

Jestliže bude mít hráč například v ruce 9 ?, 8 ? a na FLOP přijde kombinace karet 10 ?, 7 ?, Q ?, potom je výpočet jeho OUTS následující: 8 OUTS = karty, které mohou sestavu hráče zlepšit na STRAIGHT (4 x kluk všech barev + 4 x šestka všech barev, tj. celkem 8 karet), 9 OUTS = karty, které mohou sestavu hráče zlepšit na FLUSH (všechny zbylé karty barvy SPADES, tj. 13 - 4 = 9). Součet FLUSH a STRAIGHT OUTS je tedy 17. Od tohoto počtu musíme odečíst 2 karty, protože nemůžeme započítávat karty 6 ?, J ? dvakrát. Hráč má tedy celkem k dispozici 15 outs.

V případě, že hráč bude držet kombinaci 8 ?, J ? a na flop přijde RAINBOW, tedy například karty 10 ?, J ?, 9 ?, potom k vytvoření kombinace STRAIGHT potřebuje kartu hodnoty Q nebo kartu hodnoty 7. Má tedy teoreticky celkem 8 OUTS (4+4). Mezi OUTS ale hráč v tomto případě nemůže korektně započítávat ani jednu ze čtyř karet hodnot Q, protože dáma by mohla protihráčovi držícímu krále vytvořit lepší kombinaci KING-HIGH STRAIGHT. Tímto reálným nebezpečím jsou tedy OUTS hráče sníženy o nepoužitelné dámy na počet 4.

V souvislosti s výpočtem OUTS nebude jistě také na škodu uvést několik frekventovaných výrazů z anglické pokerové terminologie, které se často v kalkulacích objevují. Jde zejména o následující pojmenování:

BACKDOOR

Jsou tři karty, k nimž hráč ještě potřebuje dva listy ke zkompletování kombinace na FLUSH nebo STRAIGHT. Bývají označeny jako BACKDOOR FLUSH DRAW resp. BACKDOOR STRAIGHT DRAW. Například: hráč drží v ruce A ?, K ? a na flop přijdou karty 10 ?, 2 ?, 5 ?. Hráč má tedy kombinaci BACKDOOR STRAIGHT DRAW tvořenou kartami A ?, K ?, 10 ?, protože mu k vytvoření kombinace STRAIGHT chybí 2 karty a těmito kartami mohou být například listy J ?, Q ?.

GUTSHOT alias INSIDE STRAIGHT DRAW

Když má hráč v ruce například kombinaci 10 ?, J ? a na flopu se řekněme ukáže sestava K ?, A ?, 4 ?, potom potřebuje, aby na stůl přišla karta hodnoty Q, zkompletoval kombinaci STRAIGHT. V tomto případě má k dispozici 4 OUTS.

OVERCARD DRAW

Jestliže je jedna ze zakrytých karet hráče vyšší, než jakákoliv karta na flopu, potom hráč potřebuje dotáhnout tuto kartu, aby měl tzv. TOP PAIR, čili nejvyšší pár. Kdy má například hráč kombinaci A ?, 7 ? a na flopu je například sestava K ?, 4 ?, 2 ?, potom potřebuje, aby na stůl přišla další karta hodnoty A, tj. tzv. OVERCARD, která vytvoří s jeho esem TOP PAIR. V tomto případě má tedy hráč 3 OUTS.

OPEN STRAIGHT DRAW

Jestliže existuje možnost zkompletování kombinace STRAIGHT z obou stran, má hráč TZV.OPEN STRAIGHT DRAW sestavu. Například, když má hráč karty 6 ?, 5 ? a na stole je sestava 8 ?, 7 ?, K ?, potom potřebuje jednu z karet hodnot 4 nebo 9 ke zkompletování sestavy STRAIGHT. Má tedy celkem k dispozici 8 OUTS.

FLUSH DRAW

Když jsou na flopu 2 karty stejné barvy a obě dvě karty hráče mají tu samou barvu, má hráč tzv. FLUSH DRAW. Potřebuje tedy dotáhnout jednu stejně barevnou kartu, aby vytvořil FLUSH. Má tedy k dispozici 9 OUTS.

Zdroj :  www.pokerman.cz  |  Naleznete zde další triky tipy a návody jako např. :

  • Příklady DRAWING HANDS po FLOPu a náležité počty OUTS
  • Přibližné hodnoty HAND ODDS u vybraných kombinací
  • Tabulka pravděpodobností a ODDS vztažených na počty OUTS

a další ...

TOPlist