Něco o pokeru

«zpět

1. 4. 10 Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně prohráváte a na stole vám zbývá již jen pár žetonů, můžete se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebudete mít dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadíte zkrátka do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechcete položit karty) a budete tzv. ALL IN. Hrajete přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň vašich sázek (jinými slovy řečeno - nemůžete vyhrát žádné peníze, které by přesahovaly vaše vklady). Následuje vytvoření druhého banku (side potu), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.
Ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION a v podstatě znamená, že v případě, že budete mít před sebou jen 750 korun, můžete od každého protivníka vyhrát maximálně stejnou výši, tj. 750 korun.
Předpokládejme, že hráč A otevře sázkové kolo sázkou 20 dolarů. Hráč B, který je nyní na řadě, hodlá dorovnat, ale má před sebou na stole pouze 5 dolarů. Vsadí tedy těchto pět dolarů do banku a deklaruje tuto sázku jako ALL IN. Další hráč C na řadě má v žetonech 20 dolarů na dorovnání, a proto sázku hráče A dorovná. Aktuální sázkové kolo končí a dealer přesune do centrálního banku (nyní označeného jako main pot - hlavní bank) 5 dolarů od každého z hráčů A, B a C (tj. dohromady 15 dolarů). Zbylých 2x15 dolarů ze sázek hráčů A a C přesune dealer do vedlejšího banku (side pot), o který mohou hrát pouze hráči, kteří do něj přispěli svými sázkami. Jestliže by nyní následovala další sázková kola, všechny sázky by putovaly do tohoto vedlejšího banku. ALL IN hráč B bude pak se zavřenými kartami pasivně čekat (bez účasti na hře) až do fáze odkrytí karet (showdown). Při zjišťování vyhrávající kombinace odkryjí nejdříve karty hráči A a C, aby se zjistilo, kdo z nich vyhraje vedlejší bank (side pot), nezávisle na kartách all in hráče B. Poté odkryje své karty hráč Bav případě, že ty převýší svou hodnotou karty ostatních hráčů, vyhraje hlavní (main) bank. V opačném případě hráč B prohrává svou sázku ALL IN, a tedy i své peníze v hlavním banku.
V souvislosti se sázkou ALL IN není bez zajímavosti podotknout, že tato sázka poskytuje hráči určitou strategickou výhodu, protože nemůže být blufován (neriskuje další peníze). Navíc hráči pokračující v sázení mohou vyřadit ze hry i potenciálního oponenta hráče, který šel all in, aniž by tento nějak riskoval. Na druhé straně má hráč se sázkou all in nevýhodu, že nemůže vyhrát peníze, které jdou přes jeho sázku. Koneckonců - cílem v pokeru není vyhrávat kombinace, ale žetony, tj. peníze. Někdy může být pro hráče jdoucího all in frustrující skutečnost, že na svoji dobrou kombinaci vyhraje málo peněz.


Uvedeme příklad:
může se třeba stát, že bude někdo hrát ve hře, ve které jeho dva soupeři budou mít v žetonech na stole třeba 500 dolarů. Ten někdo bude mít před sebou již jen například 20 dolarů, ale dostane do karet například fleš. Oba soupeři vsadí do banku po 300 dolarech a ten někdo je bude chtít dorovnat. Vsadí tedy své zbylé žetony v hodnotě 20 dolarů all in, a bude mít tedy právo v případě své lepší kombinace vyhrát od každého ze soupeřů pouze dvacet dolarů.


Hra potom může skončit tak, že dotyčný hráč se svou dobrou kombinací fleš vyhraje nakonec jen 40 dolarů, zatímco jeden protivník vyhraje s ubohým jedním párem dvojek z vedlejšího banku 480 dolarů.
K situaci, kdy jde někdo all in, se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy all in sázka je zvýšením předchozího vkladu, a jedná se tedy o raise. V pot limitních a limitních hrách se užívá pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka all in raise nedosahuje výše předchozího raise, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (raise), a tedy tato sázka all in neotvírá prostor pro další sázecí akce.


Uvedeme příklad:

řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (bet) 20 dolarů. Hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 25 dolarů, které vsadí jako all in - v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (pseudo raise), protože k opravdovému raise mu chybí 15 dolarů. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (call) předchozího all in hráče 25 dolary, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku all in hráče B požadovanými 5 dolary - tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (reraise) hráče B, který šel all in. All in sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (raise) - je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ni reagoval dalším zvýšením (reraise). Hráč A tedy v tomto případě svým pětidolarovým dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo.


Podívejme se ale ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není all in, ale jeho protihráči již všichni all in jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení, a jestliže se toto přihodí například v turnaji, všichni hráči otevírají podle pravidel své karty, i když třeba není ještě procedura hry u konce.

TOPlist