Něco o pokeru

«zpět

23. 3. 10 Základní pokerové pojmy

Big Blind:

Povinná úvodní sázka, kterou provádí hráč sedící dvě místa nalevo od žetonu se symbolem "D". Výše "Big Blind" se rovná menší z hodnot označující limity přisazování. Např. v 1-2 hře je hodnota Big Blind 1chip.

 

Blind:

Povinné úvodní sázky prováděné hráči, kteří sedí na prvních dvou místech nalevo od žetonu se symbolem "D". Viz. také "small blind" a "big blind."

 

Bluff / Blafování:

Blafování je, když přisazujete i přesto, že máte slabou karetní kombinaci v domnění, že soupeře zastrašíte a oni karty složí.

 

Call / Dorovnání:

Dorovnání sázky na dosaženou úroveň.

 

Check / Zůstat ve hře bez přisazení:

Zůstat ve hře bez provedení dodatečného vkladu. Hráč nemůže provést "check", jakmile jeden z hráčů již provedl přisazení; v tomto momentu musí hráč buď dorovnat (call), zvýšit sázku (raise) nebo vzdát hru či chcete-li složit karty (fold). Pokud však žádný z hráčů neprovedl přisazení, může hráč provést check a ponechat tak možnost přisazení ostatním hráčům.

 

Flop:

Flop jsou nazývány první tři karty, které se odkrývají všem hráčům a jsou pro ně společné.

 

Fold / Složit karty:

Vzdát hru či chcete-li složit karty.

 

Kicker:

Nejvyšší karta nezahrnutá do karetní kombinace, která rozhoduje v případě, že hráči mají stejnou kombinaci karet.
Příklad 1 - pokud je na stole A-10-8-5-2, a hráč č.1 má v ruce A-J a hráč č.2 má A-Q, pak oba hráči mají pár Es. Díky Q (Kicker), nejvyšší volné kartě vítězí hráč č.2. Q se je zahrnuto v nejvyšší kombinaci 5 karet hráče č.2.
Tzn. hráč č.1: A-A-J-10-8 versus hráč č.2: A-A-Q-10-8 z toho plyne, že vítězí hráč č.2
Příklad 2 - pokud je na stole A-10-8-5-2, a hráč č.1 má v ruce A-4 a hráč č.2 má A-3, pak oba hráči mají pár Es. Kicker se v tomto případě neuplatňuje, jelikož hráči mají shodnou nejvyšší kombinaci 5 karet.
Tzn. hráč č.1: A-A-10-8-5 versus hráč č.2: A-A-10-8-5 z toho plyne, že hráči si podělí sumu o kterou hrají rovným dílem.

 

Pot:

Suma peněz uprostřed stolu, o kterou usilují hráči s kartami v ruce (tzv. bank).

 

Rake:

Poplatek ze sumy peněz, o které se hraje (Pot), které si strhává provozovatel herny pokeru. Ve vysoko limitních hrách se občas uplatňuje rake formou hodinového poplatku hráčům či za počet odehraných her.

 

River:

Poslední pátá karta, která je společná všem hráčům.

 

Small Blind:

Povinná úvodní sázka, kterou provádí hráč sedící jedno místo nalevo od žetonu se symbolem "D". Výše "Small Blind" se rovná 1/2 menší z hodnot označující limity přisazování. Např. v 1-2 hře je hodnota Small Blind 0.50 chipů.

 

 

 

 

TOPlist