Pravidla, etika a soutěže

«zpět

12. 7. 14 Absolventský freeroll Pokerový Král Krkonoš 2015

V závěru roku 2015 (19. prosince) se uskuteční Asolventský freeroll Pokerový Král Krkonoš 2015, do kterého se kvalifikuje každý, kdo bude v roce 2015(od 1. července do 18. prosince) alespoň na jedné lekci v Trutnově nebo v Úpici, pořádané naším klubem s účastí minimálně pěti hráčů, vyhodnocen jako nejlepší student.

Každý absolvent dostane do finálového freerollu takovou hodnotu žetonů, kolik bonus chips během roku nasbírá + startstack 5000chips. Pro nejlepších pět absolventů připadne bank tvořený z 30-ti CZK z každého kurzovného na lekcích, jenž se budou započítávat, navýšený o jackpot, který pro Vás přidá klub 10000CZK. Vítěz navíc získá trofej pro „Pokerového krále Krkonoš 2015".

Za každou lekci, ve které bude splněna minimální účast a bude označena jako kvalifikační, získá nejlépe hodnocený student postupové místo a bonus chips 200xpočet studentů jenž se lekce zúčastnili tj. minimálně 800chips.

Za každou účast na lekci náleží každému studentovi 500 bonus chips - bez ohledu zda je kvalifikován či nikoli (neplatí pro nejlépe hodnoceného studenta konkrétní lekce). V případě, že se student v průběhu roku s takto získanými bonus chips nekvalifikuje - bonus chips propadávají. Do absolventského freerollu se dá kvalifikovat pouze tím, že budete alespoň na jedné lekci hodnoceni jako nejlepší studenti!

Bonus chips: Pro nejlépe hodnoceného studenta 200 x počet hůře hodnocených studentů dané lekce. Nebo 500 za účast na lekci(bez ohledu na hodnocení).

příklad:

Student bude během roku na 4 lekcích hodnocen jako nejlepší a zúčastní se 10 lekcí dohromady.
lekce č. 1 se zúčastní 8 studentů - nejlépe hodnocený student je kvalifikován a získává 1400bonus chips (200x7 soupeřů)
lekce č. 2 se zúčastní 31 studentů - nejlépe hodnocený student získává 6000bonus chips (200x30 soupeřů)
lekce č. 3 se zúčastní 21studentů - nejlépe hodnocený student získává 4000bonus chips (200x20 soupeřů)
lekce č. 4 se zúčastní 4 studenti - nejlépe hodnocený student nezískává žádné bonus chips (není min. počet)
lekce č. 5 až 10 se „jen" účastní za účast mu náleží 3000bonus chips (6x500 chips)

do Absolventského freerollu Pokerový král Krkonoš 2015 si tento hráč ponese 14.400 bonus chips + start stack 5000chips. Celkem tedy 19900chips.

Absolventský freeroll Pokerový Král Krkonoš nemá omezenou kapacitu. Podle plánovaných lekcí, kdyby účast byla vždy nad 5 hráčů, bude možnost kvalifikovat se zhruba na 70ti lekcích. Zcela jistě bude některý student hodnocen jako nejlepší vícekrát. Pro nejlepší smolaře budeme vést tabulku, do níž se budou zapisovat body devíti nejlépe hodnocených studentů, z každé započítávané lekce a to následovně.

1. místo - nic - je kvalifikován
2. místo - 8bodů
3. místo - 7bodů
4. místo - 6bodů
5. místo - 5bodů
6. místo - 4body
7. místo - 3body
8. místo - 2body
9. místo - 1bod

Tato tabulka doplní do závěrečného freerollu 3 absolventy - každý z nich si ponese startstack 5000chips + bonus chips za účast, které nasbíral. Pokud student vedený v tabulce smolařů bude na některé lekci hodnocen jako nejlepší - je kvalifikován a z tabulky smolařů vypadne. Ostatní jména se tak bodově posunou nahoru!

Budou tedy vedeny dvě tabulky. Jedna se jmény všech studentů a jejich bonus chips (kvalifikantů i ostatních studentů). Druhá pouze pro prozatím nekvalifikované studenty, v níž budou dostávat body za umístění na lekcích(tři nejlépe bodovaná místa doplní Absolventský freeroll Pokerového Krále Krkokoš 2015).

Proto aby jste dosáhli maximální výhru, což je 30CZK z každého kurovného a 10000CZK od vašeho Atlas poker klubu, musíte být členy Atlas poker klubu z.s. a váš členský poplatek musí být zaplacen nejpozději do 31.října 2015.


Podrobné rozdělení výher pro studenta jenž nesložil svůj členský poplatek ve stanovené lhůtě:
Týká se 30ti CZK z každého kurzovného v daném období.
1. 40% + trofej „krále Krkonoš"
2. 24%
3. 16%
4. 12%
5. 8%


Podrobné rozdělení výher pro člena Atlas poker klubu z.s:
Týká se 30ti CZK z každého kurzovného v daném období a 10000CZK od Atlas poker klubu.
1. 40% + 60% jackpotu + trofej „krále Krkonoš"
2. 24% + 30% jackpotu
3. 16% + 10% jackpotu
4. 12%
5. 8%


Abych to trochu osvětlil ...Pokud se stane vítězem Absolventského freerollu Pokerový Král Krkonoš student, jenž nesložil svůj členský poplatek ve stanovené lhůtě, odnáší si výhru podle tabulky pro něho, ale jackpot od nás dostane člen Atlas poker klubu z.s, který se nejlépe umístil.
Příklad :
1.místo nečlen 40% + trofej
2.místo nečlen 24%
3.místo člen 16% + 60% Jackpotu
4.místo nečlen 12%
5.místo nečlen 8%
6.místo nečlen (nevýherní)
7.místo nečlen (nevýherní)
8.místo člen (nevýherní,ale...) 30% jackpotu
9.místo člen (nevýherní,ale...) 10% jackpotu
10.místo člen (nevýherní)

Současným "Králem" a tedy nositelem již dvou náramků je Šimon Novák. Tato soutěž má letos svůj šestý ročník.

Všem přeji mnoho úspěchů v honbě za trofejí pro „Pokerového krále Krkonoš 2015" a nezapomínejte, že poker není jen o štěstí, ale hlavně o vašich schopnostech.
GL and HF Milan Kolman

* Kvalifikovat, zúčastnit se, případně být nejlépe hodnoceným studentem může jen člen Atlas poker klubu z.s. Včasní členové Atlas pokeru, jejichž poplatek bude zaplacen do 31. října mají navíc bonus do závěrečného turnaje 10000CZK a možnost kvalifikovat se z tabulky i když nebudou v žádné lekci hodnoceni jako nejlepší studenti.
*pořadatel si vyhrazuje právo na plošnou úpravu stacku - kvůli uskutečnění finálového freerollu (např. odečtení start stacku)

TOPlist